Председател на Управителния съвет

Пламен Георгиев

 


Управителен съвет

Пламен Илиев

Тодор Цветков

Емил Георгиев

Ботьо Ботев

Христо Куцилев

Митко Димитров

Евгени Стоев

Виктор Венков

Copyright © ФК „Янтра Габрово“

Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, изложба и т.н. на информацията в сайта или на част от нея без разрешението на нейните автори, е забранено и се преследва от Закона. В случай на ползване на такава, ползвателят е длъжен да цитира първоизточника или да постави линк към WWW.FCYANTRAGABROVO.COM